דרכי התקשרות

טלפון:   0508433350

אימייל:  idosh4@bezeqint.net