תקנון

(1) ברוכים הבאים לחנות המקוונת של “עידו שוחט

ברוכים הבאים לחנות המקוונת של “עידו שוחט” (להלן: “האתר“). האתר מהווה פלטפורמת מכירה אינטרנטית (E-commerce) למכירה ושיווק של מוצרי איפור וטיפוח מבית “עידו שוחט”.

האתר מופעל ע”י צד שלישי (להלן: “החברה“), אשר אמונה על כל הנוגע בתפעול האתר, שיווקו, מכירות וקשרי לקוחות.

על כל מבקר ו/או גולש ו/או משתמש באתר (להלן: “המשתמש“) יחולו הוראות תקנון זה, אשר יהוו את תנאי השימוש באתר החלים על כל משתמש, דהיינו: תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין האתר ו/או החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל ביקור ו/או כניסה ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולה באתר לרבות, אך לא רק, גלישה ו/או צפייה ו/או התרשמות ו/או עיון בדפי האתר ו/או רכישת מוצרים באתר ו/או ביטול רכישה שבוצעה באתר ו/או רישום לאתר ופתיחת חשבון ו/או פניות לשירות לקוחות ו/או יצירת קשר עם החברה ו/או כל שימוש שהוא, עקיף או ישיר באתר (להלן: “שימוש באתר“), מהווים הסכמה מלאה של המשתמש להוראות ותנאי תקנון זה ולרבות לכל הוראה ו/או תנאי המוצגים באתר בעת השימוש. משתמש אשר אינו מסכים לאחד (או יותר) מתנאי והוראות תקנון זה ו/או התנאים וההוראות אשר מוצגים באתר נדרש לחדול מידית מכל שימוש באתר ולהימנע מצפיה ו/או ביצוע פעולות באתר לרבות, רכישת מוצרים באתר והרשמה לאתר ופתיחת חשבון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או לעדכן בכל עת את התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. כל שינוי ו/או עדכון שערכה החברה בתקנון יחייב את המשתמש למן הרגע בו פורסם התקנון המעודכן באתר. כל שימוש באתר לאחר פרסום של תקנון מעודכן יהווה הסכמה מלאה לשינויים ו/או לתוספות ו/או לעדכונים שבתקנון המעודכן. במקרה שתידרש הסכמת המשתמש באופן ספציפי/פרטני לשינויים ועדכונים בתנאי השימוש, לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר/אפליקציה ללא קבלת הסכמת המשתמש לשינויים ועדכונים.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לפרסומים באתר, תגברנה הוראות התקנון העדכני.

ככל שתתגלע מחלוקת כלשהי בין משתמש לחברה בנוגע לביצוע פעולה ו/או שימוש אחר באתר, לעניין המחלוקת יחולו הוראות התקנון אשר היה מפורסם באתר במועד ביצוע הפעולה ו/או השימוש באתר.

כחברה שומרת חוק, שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין אף אם לא עודכנו בפועל בתקנון. כל שתהא סתירה כלשהי בין התקנון להוראות כל חוק ודין תקף, תגברנה הוראות החוק והדין התקפים למועד הרלבנטי.

כל הכותרות בתקנון זה מופיעות לצרכי נוחות בלבד ואין לתת פרשנות כלשהי לתנאי ו/או הוראה בתקנון זה לפי לשון ו/או משמעות הכותרות.

לצרכי נוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר-יחיד, אולם מתייחס לשני המינים, יחיד ורבים, ללא הבחנה.

האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש אישי, כמות שהם (“AS IS”) וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה, בהתאם להוראות ותנאי תקנון זה.  השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, בהתאם לפרק האחריות, להלן בתקנון זה.

(2) השימוש באתר, הזמנות רישום לאתר ופתיחת חשבון

האתר מציע למכירה מבחר מוצרי איפור וטיפוח עכשוויים ואיכותיים של המותג המוביל “עידו שוחט” ומותגים מוכרים נוספים. האתר מאפשר לקהל הרחב לרכוש מוצרים לאיפור וטיפוח הפנים (לדוג’: מייקאפים, קונסילרים, סומקים, ברונזרים, שימרים, קרמים ועוד), מוצרים ואביזרים לטיפוח עיניים (לדוג’: ריסים מלאכותיים, דבקים לריסים, עפרונות, איי-ליינרים, מסקרות ועוד) ואביזרים לאיפור פנים וגוף (מברשות איפור, תיקי איפור, מעגלי ריסים, פלטות לצלליות, מברשות ותיקי מברשת, מספריים ועוד) והכל בתהליך הזמנה קצר ופשוט, ושירות ללא תחרות (להלן: “המוצרים באתר“).

באתר ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באתר באופן מקוון ע”פ הליך הרכישה המתואר להלן בגוף תקנון זה, אולם ניתן גם לרכוש את המוצרים באמצעות יצירת קשר טלפוני עם החברה. מובהר בזאת כי בדומה להזמנה באתר, בהליך הזמנה טלפוני יידרש המשתמש למסור את שמו המלא, כתובת למשלוח ופרטי אמצעי תשלום (כ. אשראי). למען הסר ספק, גם בהליך הזמנה טלפוני החברה לא תשמור ולא תתעד את פרטי אמצעי התשלום של משתמש/רוכש.

רכישת מוצרים באתר אינה מחייבת הרשמה ופתיחת חשבון, וניתן לרכוש מוצרים גם מבלי להיות משתמש רשום באתר.

האתר פתוח לכל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת ומזמין את הציבור הרחב והעוסקים באיפור מקצועי, להשתמש באתר ולרכוש מוצרים באמצעות, בכפוף להסכמת משתמש להוראות ולתנאים המצוינים בתקנון זה, ובכפוף לתנאים הבאים:

המשתמש הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לביצוע פעולות משפטיות (בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 וכל דין אחר).

בבעלות המשתמש תיבת דואר אלקטרוני עדכנית ופעילה (E-mail);

למשתמש יש מען עדכני בתחום הטריטוריאלי של מדינת ישראל;

המשתמש הינו בעליו של כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות.

האתר פתוח לצפייה חופשית, אולם לצורך ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש למלא טופס הזמנה, או להירשם ולפתוח חשבון באתר (אופציונאלי).

בתהליך ההרשמה/הזמנה באתר יידרש המשתמש לציין בטופס את שמם המלא (פרטי + משפחה), כתובת דוא”ל עדכנית, בחירת סיסמא (אופציונאלי – רק בפתיחת חשבון באתר), מספר טלפון ליצירת קשר ומען בישראל למשלוח מוצרים שנרכשו; נתוני הרישום, יישמרו במאגר המידע של החברה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאינו נדרש על-פי חוק למסור את פרטיו האישיים וכי המידע נמסר מרצונו ובהסכמתו.

לשיקול דעת החברה, יתכן והמשתמש יידרש בעת הזמנה/הרשמה לאתר למסור פרטים נוספים, אשר אינם מפורטים בתקנון זה.

למען הסר ספק, הנתונים אותם ימסור המשתמש בעת ההזמנה/הרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של מערכת האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש, למעט במקרים בהם יועברו פרטים רלבנטיים לספקים של החברה לרבות לצרכי שילוח של מוצר שנרכש לבית המשתמש ולצרכי דיוור ישיר (דיוור – בכפוף להסכמה מפורשת מצד המשתמש).

ככל שהמידע הנכלל בפרטי ההרשמה/הזמנה יהיה מידע שמסווג כמידע פרטי או כמידע רגיש על פי חוק, החברה תרשום את מאגר המידע שלה אצל רשם מאגרי המידע ותנהג בכל האמצעים הקבועים בחוק לאבטחת המידע, לשמירתו, העברתו על פי בקשה למשתמש ומחיקתו בהתאם לבקשת המשתמש.

משתמש אשר נרשם ופתח חשבון באתר יהיה רשאי למחוק את החשבון האישי שלו בחברה, בכל עת שיחפוץ בכך, באמצעות פניה לתיבת הדוא”ל Idosh4@bezeqint.net lוהחברה מתחייבת למחוק את חשבון המשתמש ולמחוק את הפרטים האישיים של המשתמש בתוך 7 ימי עסקים.

מובהר בזאת כי פרטי כרטיס האשראי של משתמש אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לנציגי החברה ו/או מי מטעמם. בנוסף, כל מידע רגיש שימסור המשתמש בעת ההרשמה לאתר, יוצפן בהצפנה חד כיוונית.

מובהר בזאת כי משתמשים מסחריים שקיבלו אישור לרכישה סיטונאית ומכירה לצדדי ג’ של מוצרי עידו שוחט, חייבים ברישום לאתר ופיחת חשבון על מנת להזמין מוצרים ולקבל את ההטבות וההנחות שהחברה מעניקה להם.

לאחר תהליך ההרשמה של משתמש ופתיחת חשבון (ככל שבוצעו), זה האחרון נדרש לעדכן במדויק ובאמינות באמצעות האתר כל שינוי בפרטיו האישיים, אם יהיו.

האחריות על הזנה של פרטים נכונים בעת ההזמנה/הרשמה באתר והאחריות על עדכון הפרטים (במידת הצורך) חלה על המשתמש בלבד. מובהר כי שגיאות ו/או אי דיוקים בהזנת הפרטים באופן מדויק עלולה למנוע ו/או לפגום ביכולת החברה ו/או האתר לספק למשתמש את המוצרים אותם רכש באת ושירותים נוספים, ככל שיהיו. במידה ותימנע ו/או תיפגם יכולת החברה לספק למשתמש מוצר שרכש בעקבות הזנה של פרטים שגויים או לא מדויקים ע”י המשתמש בעת הזמנת מוצרים ו/או ההרשמה לאתר ו/או בעקבות אי עדכון של שינויים בפרטים ע”י המשתמש, לחברה לא תהא אחריות בגין מוצרים שנרכשו אך לא הגיעו ליעדם.

באחריות משתמש רשום לשמור בסודיות מוחלטת את הסיסמא שהוא בחר בעת ההרשמה לאתר ופתיחת חשבון, וזאת  כדי למנוע זליגה של פרטי משתמש ובפרט כדי למנוע התחזות למשתמש רשום קיים. האחריות לשמירה על פרטי משתמש וסיסמא בסודיות מוחלטת מוטלת באופן מוחלט ובלעדי על המשתמש הרשום. החברה ממליצה ודורשת מכל משתמש רשום להחליף את הסיסמא שבחר, מפעם לפעם.

משתמש רשום מתחייב לשמור בהקפדה על שם המשתמש והסיסמה האישית שלו ולנקוט בזהירות וסודיות בשמירה על פרטים אלה. מובהר ומוצהר כי החברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש ו/או צד שלישי מטעמו יעשו ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למשתמש רשום כתוצאה מאי שמירה על פרטי ההתחברות לחשבון בדיסקרטיות מוחלטת.

כל משתמש רשום מתחייב להודיע מיד לחברה או למי מטעמה, על כל גילוי של שימוש לא מורשה בשם משתמש, סיסמה, פרטי חשבון אחרים, ו/או על כל הפרה (לרבות הפרות אבטחה) אחרת, של כל גורם ו/או משתמש אחר באתר. בנוסף, בכל יציאה מהאתר על המשתמש הרשום להתנתק מחשבונו באופן מסודר בסיומה של כל התחברות.

כל משתמש רשום מתחייב לפצות ולשפות את החברה בכל מקרה בו יגרם נזק לחברה או לאדם אחר כתוצאה מגילוי פרטי ההתחברות ו/או חדירה לחשבונות האישיים, בשל התרשלות המשתמש רשום בשמירה על הפרטים בסוד או העברתם, בין בשוגג או בין בכוונה, לאדם אחר. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש רשום כתוצאה משימוש על ידי אדם לא מורשה בחשבון האישי או שימוש לא מורשה בשירותי החברה. מערכת האתר תזהה אוטומטית משתמש רשום ובעל חשבון באתר החברה באמצעות שימוש ב-Cookies (ראה הרחבה בעניין זה בפרק הגנת הפרטיות בתקנון זה להלן.

לאחר ההרשמה לאתר ופתיחת חשבון משתמש (אופציונאלי), בכל כניסה לאתר, מערכת האתר יכול ותזהה את המשתמש באופן אוטומטי (רק במקרה בו המשתמש בחר באפשרות “זכור אותי” בחשבונו באתר), ועל כן, החברה ממליצה למשתמש להקפיד על התנתקות בטוחה מן השימוש באתר (באמצעות לחיצה על כפתור “התנתק”), וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לפרטי המשתמש הרשום והתחזות אליו.

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, הרי שמובהר כי הרשמה לאתר ע”י משתמש מהווה ראיה חותכת לכך שהמשתמש הסכים לתנאים ולהוראות בתקנון זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לאחר שמשתמש מבצע הליך הרשמה לאתר ומאשר באופן אקטיבי את הרשמתו לאתר ופתיחת חשבון הוא נותן הסכמה מפורשת לקבל מעת לעת דואר אלקטרוני מהאתר, אשר מטרתו עידוד רכישת מוצרים ע”י המשתמש באתר (ללא המילה “פרסומת” בשורת הנושא, אלא בגוף הדוא”ל בלבד).

המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לתיבת דוא”ל Idosh4@bezeqint.net.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולמטרות חוקיות, לאזרחי ישראל מעל גיל 18, ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים ו/או שימושים עסקיים אחרים, אלא אם החברה נתנה אישור מראש למשתמש מסוים לבצע רכישה סיטונאית או מכירה לצדדי ג’.

האחריות על צפייה ושימוש באתר חלות על המשתמש באופן בלעדי.

המשתמש אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר לרבות הכנסת  שינויים בתוכנה, בחומרה או במוצר, להוסיף פריטים זרים, לפרוץ (hacking) או להתחקות אחרי קודים של חומרה או תוכנה של החברה או שרתי החברה. המשתמש אינו רשאי וחייב לעשות כל שביכולתו על מנת להימנע מלפגוע במוצרי ו/או שירותי החברה ובזכויות החברה במוצרים ו/או שירותים אלה בכל דרך ולרבות לא להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים למעט לשמירת עותק אחד מהמידע לשימוש אישי שאינו מסחרי על גבי מחשב ביתי אחד ו/או מכשיר סלולרי חכם אחד, ובלבד שהועתקו או נרשמו כל זכויות היוצרים במידע ומקורם, כאמור בתקנון זה.

המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו שכל שינוי או שימוש אחר בחומרים ו/או במידע ו/או הפריטים האמורים לעיל (להלן: “החומרים“), מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של החברה ו/או צדדי ג’. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר ו/או פלטפורמה ו/או רשת מחשבים אחרת (שאינו של החברה) הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים באתר, בין אם לצורך הפקת רווח ובין שלא, ובהתאם לתנאים ולהוראות בתקנון זה.

המשתמש מתחייב להימנע מעשיית שימוש באתר, בשירותים המוצעים בו ובחומרים של החברה למטרות פוגעניות ו/או אסורות ו/או לא חוקיות, ולרבות, אך לא רק, מעשיית שימוש באתר שיש בה:

לפגוע, להטריד או להזיק לאחרים בניגוד לחוק.

ליצור יותר מחשבון משתמש אחד לצורך שימוש באתר החברה.

לעשות שימוש בזהות של אדם אחר, או פרטי אימייל של אדם אחר לצורך שימוש בשירותי החברה ובאתר.

להשתמש בשירותים ובמידע המוצעים באתר כדי לעשות שימוש לא חוקי ו/או למטרות ניצול לרבות, ומבלי לגרוע, שימוש בשירותים כדי להתחזות לאדם או ישות אחרת.

לעשות שימוש בעל אופי סחיר ו/או עסקי ו/או ליהנות מטובות הנאה כלשהן, לרבות תשלום של צדדי ג’, בכל דבר הנוגע לשירותי החברה. בכלל זה, המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדי ג’, או כל שימוש אחר שאינו אישי. סעיף זה לא יחול על משתמש שקיבל אישור מהחברה לרכישה סיטונאית או מכירה לצדדי ג’.

להחביא או להסתיר, בכל דרך שהיא את כתובת ה- ip  בה המשתמש עושה שימוש או את המקור לתוכן שהוא מעלה, לרבות התחברות לאתר באמצעות פרוקסי (Proxy).

להסיר או לשנות את המידע והתוכן באתר ובמערכת האתר של החברה, ובכלל זה, המשתמש אינו רשאי להציב פרסומות מכל סוג ו/או כל תוכן אחר באתר.

לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.

לגלוש אל האתר מאתר אחר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי ו/או לקשר בין האתר לאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי .

להפריע או למנוע את הספקת שירותי החברה או הרשתות שמעניקות לחברה את האפשרות למתן השירותים שלה, לרבות פריצה (Hacking) ו/או הפרעה לשרתי האתר בכל דרך ולכל מטרה שהיא.

לכרות או לאסוף מידע של אנשים אחרים העושים שימוש בשירותי החברה או בהקשר להם, לרבות, ולא רק, מידע פרטי המוגן על פי חוק, תוכן שאחרים מעלים ולא לעשות שימוש בכל אמצעי שנועד לאיסוף מידע כגון “cookies “pixel tags” וכל אמצעי מכל מין וסוג שהוא לכרייה ואיסוף מידע.

למכור, או לנסות למכור, חשבון אישי של משתמש ו/או זכויות ו/או זכויות צבורות של משתמש (לרבות זכויות עתידיות או כאלה שיצטברו בעתיד) או חלק מהם בכסף או בקבלת טובת הנאה ו/או בכל אמצעי שווה ערך ו/או בכל דרך אחרת.

לפגוע ביכולת לנהל חנות וירטואלית מקוונת, באופן רגיל והוגן או לפגוע ביכולת החברה לתת שירותים או לנהוג בכל דרך שיש לה השפעה שלילית על שימוש של יתר המשתמשים באתר. בכלל זה המשתמש ימנע מביצוע כל פעולה העלולה לפגוע ו/או לפגום בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במשתמשים אחרים באתר ו/או בזכויותיהם.

להשתמש בשירותי ו/או מוצרי החברה בכל דרך המהווה הפרה של חוקי מדינת ישראל.

להשתמש בשירותי החברה כדי לרמות ו/או להיעזר באמצעים כדי לרמות, למשל באמצעות שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוכנות של צדדים שלישיים, או בכל דרך אחרת, בין אם טכנולוגית ובין שלא, שנועדו להיכנס ולשלוט על חלק או כל השירותים של החברה הניתנים באתר.

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, אשר גרמו לנזק לחברה, לרבות אלה הנזכרים לעיל.

החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מכל משתמש באתר, לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי שתהא חובה בצד החברה לנמק החלטתה ו/או למסור על-כך הודעה מראש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובפרט כאשר המדובר על הפרת תנאי ו/או הוראה מתקנון זה ו/או ביצוע פעולה פוגענית ו/או לא חוקית ע”י משתמש, כאמור לעיל. מובהר בזאת כי משתמש שהחברה המפעילה מנעה ממנו לעשות שימוש באתר (חלקי או מלא), אינו רשאי להירשם לאתר תחת זהות שונה, ועקיפת המניעה לשימוש באתר תהווה הפרה יסודית חמורה של תקנון זה.

(3) הגנת הפרטיות

כפי שצוין לעיל, לצורך רכישת מוצרים ו/או הרשמה לאתר ופתיחת חשבון, המשתמשים  יידרשו למלא ו/או למסור את פרטיהם האישים (כגון שמם, כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, ועוד).

כל הפרטים שמשתמש נדרש להזין בעת הרשמתו לאתר מוצפנים ע”י החברה בהצפנה א-סימטרית (חד כיוונית).

החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדי ג’ בניגוד לדין, פרט למסירת פרטים חיוניים לצדדים ג’ רק לצורך השלמת שירות ואספקת מוצרים למשתמש (במקרה של העברת פרטים לספק דיוור ישיר של החברה תידרש הסכמה מפורשת של המשתמש), כאמור לעיל.

ההגנה על פרטיות המידע של המשתמש כפופה לחוק ובכל מקרה בו חשיפת הפרטים תידרש ע”י גוף הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט, תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע”י המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן באותן נסיבות.

שום פרט מפרטי כרטיס האשראי של משתמש אינם מוצגים ו/או נשמרים במאגר המידע של החברה. בכל תשלום המתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המשתמש מועבר לדף אינטרנט של חברת הסליקה ומזין את פרטיו במישרין לחברת הסליקה  UPAY / “credit guard” (להלן: “חברת הסליקה“). חברת הסליקה עומדת בתקן אבטחה PCI-DSS – level 1 (ראשי תיבות של Payment Card Industry Data Security Standard – תקן שנוצר על ידי 5 חברות כרטיסי האשראי הגדולות – ויזה, מסטרקארד, JCB, Discover ואמריקן-אקספרס – אשר נועד להבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי בכל סביבה בה הם מאוחסנים, מועברים או מעובדים) ומאובטחת ומעודכנת בתקן הצפנה SSL (פרוטוקול ורסטילי שמטרתו אבטחה בשיטות קריפטוגרפיות חזקות למניע, ציתות, זיוף, או חבלה של תעבורת המידע). מובהר כי החברה ונציגיה אינם נחשפים לפרטים המוזנים ישירות לחברת הסליקה, בדף התשלום.

החברה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות ולא רק,  כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ביצוע פעולות ורכישות ע”י כלל המשתמשים, אימות פרטים, וכן התאמת השירותים לצרכים אישיים של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע. טכנולוגית ה– Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

המשתמש מתחייב לספק מידע אמתי ונכון ולעדכן את החברה בכל שינוי שחל במידע שנמסר.

המשתמש מתחייב שלא לפגוע ביכולת לזהות אותו ולא להסתיר את כתובת ה- IP  בה הוא עושה שימוש, כאמור לעיל, לתכלית מניעת גניבת זהויות.

נא ראו גם מסמך מדיניות שמירה על פרטיות המוצג באתר.

(4) קנין רוחני ו/או זכויות יוצרים

המשתמש מצהיר ומאשר כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותי החברה בעיצוב האתר ובתכניו, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תרשומות, רשימות לסוגיהן ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: “המידע“) – הינם של החברה ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

באמצעות השימוש באתר ובכפוף להוראות תקנון זה, החברה מקנה למשתמש רשות, הניתנת לביטול ושאינה ניתנת להעברה, לגישה ושימוש בשירותי החברה לשימוש אישי בלבד, כמפורט לעיל. בהסכמתו לשימוש אישי, המשתמש מביע הסכמה שלא לעשות כל שימוש אחר, למעט למה שיועד על ידי החברה. כללים אלה יחולו גם על כל עדכון עתידי בשירותי החברה ו/או במוצריה ו/או בהוראות ותנאי תקנון זה.

מעבר לרשות השימוש, כאמור לעיל, בעצם השימוש בשירותי החברה המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר כי השימוש שעושה בשירותי החברה לא מקנה לו, ולא יקנה לו בעתיד, כל זכויות קנייניות, מכל סוג שהוא, בהקשר של שירותי החברה, כאמור לעיל, לרבות זכויות כלשהן על המידע שהוא יעלה ו/או יעשה בו שימוש במהלך השימוש בשירותי החברה.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו.

חל איסור מוחלט לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, ואין לעשות שימוש בתוכן שמוצג באתר או באפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע : לאחסן, לתרגם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לערום, להתאים, ליצור יצירות נגזרות מהמידע את תוכן האתר אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. כמו כן המשתמש מסכים, מצהיר ומאשר שאסור לו לגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

(5) הזמנת מוצרים

כל משתמש רשאי ויכול לרכוש מוצרים באתר, ללא הרשמה ופתיחת חשבון באתר. משתמש רשאי גם להירשם ולפתוח חשבון באתר (בהתאם להליך ההרשמה לאתר שפורט לעיל).

כל המחירים באתר נקבעים ע”י החברה, בהתאם לשיקול דעתה וכוללים מע”מ. החיוב מתבצע באמצעות כרטיס אשראי על פי הזנת הפרטים ע”י המשתמש באתר בעת ביצוע התשלום, כמפורט לעיל. המחירים התקפים הם המחירים המפורסמים לצד כל מוצר המוצג באתר בעת הרכישה וביצוע ההזמנה. החברה שומר לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מחירים עת לעת, לערוך מבצעים, לתת הנחות קולקטיביות או יחידניות ועוד.

הליך רכישת מוצר מתבצע באמצעות בחירה וסימון של המוצרים שמשתמש מעוניין לרכוש והוספתם לעגלת הקניות באתר. בכל שלב של הרכישה וטרם התשלום, המשתמש יכול לצפות במוצרים שהוסיף לעגלת הקניות ולהוסיף ו/או לגרוע מוצרים מעגלת הקניות. לאחר בחירת המוצרים לרכישה, באפשרות המשתמש לעבור למסך התשלום באתר (באמצעות לחיצה על כפתור המאשר מעבר לתשלום), לצורך תשלום בגין הזמנת המוצרים ושילוחם למען המשתמש.

בשלב התשלום המשתמש יכול ויידרש להזין פרטים נוספים, כגון: שם וכתובת למשלוח, מספר טלפון ליצירת קשר, הערות לשליח ועוד. כמו-כן, על המשתמש יהיה לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. למען הסר ספק, מטעמי זהירות ואבטחת מידע, החברה אינה שומרת במאגריה את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, כפי שיוסבר: התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל ע”י חברת הסליקה, אשר כאמור, עומדת בתקן אבטחה PCI-DSS  מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.

בגמר התשלום המשתמש יקבל אישור להזמנה אותה ביצע, אשר מופק באופן אוטומטי במערכת האתר. אישור ההזמנה יישלח אל כתובת הדוא”ל שהמשתמש הזין בעת ההרשמה לאתר. מובהר בזאת כי רק לאחר קבלת אישור ההזמנה לתיבת הדוא”ל של המשתמש, החברה תוודא את זמינות המוצרים שבהזמנה ותוודא שהתקבל מחברת האשראי אישור תשלום באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף.

לאור המתואר לעיל, מובהר בזאת כי האישור אשר נשלח לתיבת הדוא”ל של המשתמש לאחר ביצוע התשלום בגמר הרכישה, אינו מחייב את החברה ו/או האתר ואין להסתמך עליו כאישור רשמי המעיד על הזמנת מוצרים. רק הרישום והתיעוד של קבלת ההזמנה מהמשתמש במחשבי האתר בצירוף אישור תשלום ואישור על מלאי קיים יהוו בצוותא ראיה חלוטה להזמנת המוצרים, באופן המחייב את החברה.

לצרכי נוחות המשתמש ו/או עקב חשש מביצוע רכישה ברשת האינטרנט, האתר מאפשר למשתמש לבצע רכישות גם באמצעות שיחה טלפונית, בה ימסרו פריטי ההזמנה, פרטים אישיים של המשתמש ופרטי אמצעי התשלום (כ. אשראי). במקרה של הזמנה טלפונית, נציג החברה יאשר למשתמש בטלפון את הזמנתו בכפוף לזמינות לאספקה של המוצרים שהמשתמש הזמין ובכפוף לקבלת אישור תשלום מחברת האשראי. את האישור להזמנה ישלח נציג האתר למשתמש לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר לנציג בשיחת הטלפון.

במידה ויהיה קיים מחסור במלאי לאספקה של המוצרים שהמשתמש הזמין או במקרה והתקבל סירוב לתשלום עבור ההזמנה שביצע המשתמש מחברת האשראי, נציג החברה יודיע זאת למשתמש, ואז תהא למשתמש הברירה לוותר על המוצרים החסרים ולקבל אישור הזמנה מעודכן, או לחילופין, המשתמש יהא רשאי לבטל את הזמנתו, ובמידה ושולמה התמורה על ההזמנה, יוחזר למשתמש כספו במלואו.

היה והתקבל באתר ו/או בחברה סירוב לתשלום עבור ההזמנה מחברת האשראי, יהיה על המשתמש להסדיר את התשלום בתוך 10 ימים מהמועד בו הודיע לו נציג החברה על קבלת הסירוב. במידה והמשתמש לא השלים את הסדרת התשלום בפרק הזמן האמור תבוטל הזמנתו, מבלי שתישלח למשתמש הודעה בגין הביטול.

לאחר שהחברה תוודא את זמינות המוצרים שהזמין המשתמש וקבלת אישור תשלום מהגורם הרלבנטי, ההזמנה תישלח אל המשתמש למען שהמשתמש הקליד או מסר בעת ההזמנה או בעת הירשמו לאתר.

מועד משלוח הזמנה למען המשתמש הינו עד 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י החברה (ולא בהודעה האוטומטית שנשלחת לדוא”ל המשתמש לאחר התשלום) וקבלת אישור תשלום מחברת האשראי (לפי המאוחר), אלא אם צוינו זמני משלוח אחרים באתר לגבי מוצרים מסוימים או אלא אם החברה הודיעה למשתמש על זמני משלוח שונים באמצעות הודעת דוא”ל או בפנייה טלפונית יזומה של החברה אל המשתמש. לא מיותר לציין כי החברה עושה כל שביכולתה על מנת לקצר את זמני משלוח מוצרים למשתמש ובמקרים רבים זמני המשלוח קצרים יותר מזמני המשלוח שהחברה חייבת בהם.

שילוח המוצרים למען המשתמש תבוצע באמצעות חברת שילוח פרטית (למען המשתמש) או באמצעות דואר ישראל (בדואר רשום לסניף הדואר הקרוב למענו של המשתמש), בכפוף לתשלום דמי משלוח ע”י המשתמש.

דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע”י המשתמש בצמוד לתשלום בגין המוצרים שהוזמנו. במכירה בתשלומים, החברה תגבה את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו. במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית, אספקה באמצעים מיוחדים, אספקה באמצעות כוח אדם נוסף או כוח אדם מיוחד וכו’, תהיה רשאית החברה לגבות תוספת תשלום על דמי המשלוח הרגילים. בכל מקרה של תוספת תשלום כאמור, החברה תיצור קשר עם המשתמש ותודיע לו על התוספת לדמי המשלוח והסיבה לתוספת כנדרש.

מובהר כי התקנון של הגוף המשלח (דואר ישראל או חברת השילוח) באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את המשתמש, לרבות לגבי זמני אספקה, הגדרת אזורי מסירה וכיוצ”ב. החברה לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה לרבות שביתות בדואר ישראל או בחברת השילוח, חסימות דרכים וכדומה.

החברה ו/או נציג דואר ישראל ו/או חברת השילוח, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודה מזהה (ת.ז. או רישיון נהיגה או דרכון) של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה.

תלונות הנוגעות לעיכוב באספקת הזמנה יש לשלוח לכתובת הדוא”ל Idosh4@bezeqint.netבה יש לפרט את מהות התלונה. החברה תבדוק את התלונה ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, יתאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה, תוך קבלת החזר כספי מלא בגין המוצרים שרכש בלבד.

בכל מקרה בו תוחזר לחברה הזמנה של משתמש עקב פרטים שגויים ו/או לא מדויקים שמסר המשתמש ושבגינם לא ניתן למסור את ההזמנה ליעדה, המשתמש יחויב בתשלום בגין דמי משלוח ובדמי טיפול בהחזרת המשלוח לחברה, בערכי דמי המשלוח (כלומר: שילוח למשתמש + החזרה לחברה = כפל דמי משלוח).

המשתמש רשאי לבצע איסוף עצמי של ההזמנה ללא תשלום דמי משלוח ו/או דמי טיפול, במשך 30 ימים ממועד אישור ההזמנה ובתיאום מראש עם החברה. האיסוף העצמי יתבצע במחסני החברה ברח’ בית הפלט 42, תל אביב-יפו. משתמש אשר לא ביצע איסוף עצמי של ההזמנה תוך 30 ימים, כאמור לעיל, הזמנתו תבוטל והחברה תמסור למשתמש זיכוי לרכישה חוזרת באתר בשווי סך ההזמנה שבוטלה. מובהר כי משתמש אשר לא ביצע איסוף עצמי בתוך 30 ימים והזמנתו בוטלה, כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי, אלא רק שובר זיכוי בגובה סך ההזמנה שבוטלה.

(6) ביטולים והחזרות

החברה משתדלת ועושה מאמצים להקפיד על איכות שירות גבוהה למשתמש, ומאפשרת למשתמש לבטל רכישת מוצרים והזמנה שבוצעה, באמצעות משלוח הודעת ביטול לכתובת דוא”ל Idosh4@bezeqint.netאו בשיחה טלפונית לחברה, על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). זכותו של משתמש לבטל את ההזמנה תחול עד 14 ימים מיום מסירת ההזמנה למשתמש או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההודעה מהחברה על כך שההזמנה מוכנה לאיסוף עצמי כמפורט בתקנון זה (להלן: “תקופת הזכאות לביטול“).

מובהר בזאת כי המשתמש לא יהיה זכאי לבטל הזמנה של מוצרים מסוימים, בהתאם לסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן הנ”ל, ובפרט מוצרים אותם הזמין משתמש ואשר מיוצרים במיוחד עבורו והכל בהתאם לחוק.

תנאי לקבלת החזר כספי בגין ביטול עסקה הוא החזרה של ההזמנה אל החברה, כאשר המוצרים הנכללים בהזמנה נמצאים במצב שמיש (באריזה מקורית), שלמים, מבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג, שהם ארוזים ועטופים היטב ובצירוף חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל המשתמש יחד עם ההזמנה.

לצורך ביצוע החזר של הזמנה, המשתמש יהא רשאי לתאם עם החברה איסוף של ההזמנה ממענו ויחויב בדמי משלוח בגין החזרת ההזמנה לחברה. האחריות המלאה להחזרת המוצרים, כאמור, חלה על המשתמש בלבד. לחברה הזכות הבלעדית לקבוע כי המוצרים בהזמנה שהוחזרה היו במצב לא שמיש.

כפי שהוסבר לעיל, ביטול ההזמנה ומתן החזר כספי מותנה בכך שהמשתמש יחזיר לחברה על חשבונו את מוצרי ההזמנה באריזה המקורית ובמצב שמיש, כאמור לעיל, רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה אצל החברה כאמור לעיל, תזכה החברה את המשתמש בהחזר כספי בגובה סך ההזמנה, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהמשתמש, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או שהוחזרו במצב לא שמיש, ניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה (אם יהיה). בנוסף, החברה לפי שיקול עתה הבלעדי, תהא רשאית לנכות מן ההחזר הכספי ללקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (להלן: “דמי ביטול“).

במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין המוצרים שהוזמנו, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם המשתמש עבור המוצרים הנ”ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה הסכום המלא שנגבה מהמשתמש עבור אותם מוצרים בהזמנה. לחלופין, יוכל המשתמש לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, החברה תשלח את המוצרים החלופיים למען המשתמש (או באמצעות איסוף עצמי ע”י המשתמש), בכפוף להחזרת המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה, וזאת לצורך בקרת איכות ושיפור השירות למשתמש.

מובהר כי כל זיכוי משתמש בהחזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי אמצעי התשלום בו שילם המשתמש עבור ההזמנה אותה ביטל.

למען הסר ספק, מוצר שסופק למשתמש ללא עלות (עקב מבצע או מתנה) ואשר יוחזר לחברה, לא יינתן בגינו החזר כספי למשתמש.

החברה המפעילה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה ובכל עת רשאית לבטל הזמנה של משתמש, כולה או חלקה, וזאת בטרם נשלחה ההזמנה למשתמש או בטרם התקבלה על-ידו. במקרה כזה, הודעה על ביטול יזום של ההזמנה ע”י החברה תימסר למשתמש באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש לחברה. החברה לא תחייב את המשתמש עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובמידה והמשתמש כבר חויב עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם המשתמש עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב.

ראינו לנכון להזכירכם, כי במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי, והמשתמש לא הסדיר את התשלום תוך 10 ימים מיום בו הודיעה לו החברה על קבלת הסירוב לתשלום, ההזמנה תבוטל ללא משלוח הודעה למשתמש.

מובהר בזאת כי משתמש אשר לא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הוחזר לו סכום ההזמנה שבוטלה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, מוותר על זכותו  לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה בגין ביטול ההזמנה, ולרבות לא בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצדדי ג’.

(7) אחריות לשימוש באתר

השימוש באתר (כפי המוגדר לעיל), ביצוע כל פעולה אחרת באתר, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של המשתמש.

האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש אישי, כמות שהם (“AS IS”) וללא כל התחייבות או אחריות מצדה של החברה ו/או של כל גורם הקשור בה, בהתאם להוראות ותנאי תקנון זה.  השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

החברה עושה כל מאמץ לשמור על פעילות סדירה ותקינה של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ו/או שיינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות בתשתיות התקשורת המאפשרות כניסה וחיבור לאתר, ואשר ימנעו ממשתמש להתחבר לשרתי האתר ולעשות שימוש תקין באתר, לרבות ברכישת והזמנת מוצרים מהאתר.

החברה אינה מתחייבת כי הקבצים או הקישורים שנמצאים ו/או יימצאו באתר יובילו את המשתמש לאתרים פעילים. החברה אינה אחראית לתוכנם, מהימנותם ודיוקם של הקבצים או הקישורים באתר ולא תישא באחריות כלשהי בגין השימוש בקישורים המופיעים באתר לאתרים אחרים, לרבות האחריות בגין תוכנם והמידע שפורסם בהם. האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש, בגין לחיצה על קובץ או קישור והסתמכותו על מידע שיוצג באמצעות השימוש באותם קישורים.

החברה ומי מטעמה רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר (להלן: “באנרים“). האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות בבאנרים היא על המפרסמים בלבד. לאתר ו/או לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים בבאנרים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של האתר ו/או החברה המפעילה לרכישת השירותים או המוצרים הכלולים בפרסומות כאמור.

בהצגת המוצרים של ספקים (צדדי ג’ שאינם עידו שוחט) באתר אין משום הצהרה ו/או התחייבות האתר ו/או החברה בדבר טיבם ואיכותם של מוצרים אלו. כל המידע המפורסם באתר אודות המוצרים של ספקים (צדדי ג’ שאינם עידו שוחט), טיבם ואיכותם, הינו מידע שנמסר לאתר ע”י הספקים, ואין האתר ו/או החברה אחראים למהימנותו ונכונותו של מידע זה, כל זאת חרף הקפדה והשתדלות של האתר ו/או החברה לערוך בדיקות פנימיות לכך שהמוצרים של ספקים (צדדי ג’) באתר הינם איכותיים וטובים.

מובהר בזאת כי המידע לגבי המוצרים המופיעים באתר, לרבות התכנים וכל האמצעים הוויזואליים (סרטונים, תמונות וכד’) המיועדים לתיאור והצגת המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שהתקבל בפועל אצל המשתמש לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה או תואר באתר, לרבות בגוון, בגודל, במראה ובמאפיינים נוספים. אין בכך כדי להטיל על האתר ו/או החברה ו/או על מי מטעמם, אחריות כלשהי.

לאור האמור לעיל, החברה מאפשרת למשתמש לבטל את הזמנתו בהתאם להוראות פרק ו’ – “ביטולים והחזרות” ובהתאם לחוק.

החברה אחראית אך ורק לאספקת המוצרים אותם הזמין המשתמש באתר באמצעות משלוח למען שמסר בעת ביצוע ההזמנה. אי-לכך לא תישא החברה המפעילה בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו למשתמש בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיו, אי החלפתם במועד או פגמים במוצר. החריג לאמור בסעיף זה, הוא מקרה בו התגלו פגמים חמורים במוצר שנרכש, אשר התגלו מיד עם קבלת המוצר אצל המשתמש ואשר נבעו מרשלנות חמורה של האתר ו/או החברה המפעילה ו/או דואר ישראל או חברת המשלוחים, הנובעים מאופן אחסנת ו/או אחזקת המוצרים ו/או משלוחם המשתמש. במקרה זה יהא זכאי המשתמש להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין ע”ח החברה או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על המחיר אותו שילם המשתמש עבור המוצר.

משתמש אשר יפר תנאי או הוראה בתקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יהא חייב לשפות ולפצות את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה ו/או למי מטעמם, ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.

(8) הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על הוראות ותנאי תקנון זה ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנם דיני מדינת ישראל.

לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תקנון זה, ובקשר עם כל עניין אחר הקשור באתר ו/או בחברה ו/או בגוף כלשהו הקשור לאתר.

(9) פניות לחברה והסכמה לקבלת הודעות מהחברה

ניתן לפנות אל החברה מפעילת האתר בכל שאלה, דבר ועניין הקשורים לאתר, לרבות לצורך בקשר לפעילות האתר, קבלת מידע על מוצרים, בירורים, שאלות, תלונות על פגמים בשירות שסופק באתר או ע”י נציג האתר ובכל נושא אחר, באמצעות משלוח וזאת הודעה לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדוא”ל: Ids.beauty10@gmail.com.
שירות הלקוחות של החברה ישיבו לפניות תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה.

המשתמש מסכים לכך, שהחברה תשלח לו מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון (SMS), מידע בדבר שירותיה, שירותים חדשים, הצעות ודברי פרסומת מטעמה. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לקבלת ההודעות כאמור, בכל עת, בהודעה לכתובת דוא”ל: Ids.beauty10@gmail.com

עידו שוחט מברך אתכם על כניסתכם לאתר

ומאחל לכם קנייה מהנה ומוצלחת!

סל קניות

0
הוסיפי עוד 399 למשלוח חינם
0%
image/svg+xml

אין מוצרים בעגלה.

הצטרפות למועדון לקוחות

לאחר מילוי הטופס קופון עם 10% הנחה יישלח אלייך למייל וכן אפשר להשתמש בו כבר מהקנייה הראשונה! תהני 😘

צ׳אט עם מאפר