מדיניות ביטולים והחזרות

אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה על תודעת שירות גבוהה למשתמשים ולקוחות באתר (להלן ביחד: “הלקוח“), שמה לה למטרה ליצור חווית קנייה יעילה ומהנה באתר ועושה מאמצים למתן אספקה מהירה של מוצרים שנרכשו. אבל כידוע לכל, אף חברה אינה חסינה ממעט טעויות ותקלות, ולכן כחלק מתודעת השירות של החברה, ראינו לנכון   לציין את מדיניות ביטולי עסקה והחזרות של החברה, כפי שתפורט במסמך זה.

 

ביטול עסקה

לקוח שרכש מוצרים באתר רשאי לבטל את העסקה שביצע (להלן: “הזמנה“), עד 14 ימים מיום מסירת ההזמנה ללקוח או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההודעה מהחברה על כך שההזמנה מוכנה לאיסוף עצמי כמפורט בתקנון זה (להלן: “תקופת הזכאות לביטול“).

ביטול הזמנה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול לכתובת דוא”ל Ids.beauty10@gmail.com   או בשיחה טלפונית לחברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).

לקוח אינו רשאי לבטל הזמנה של מוצרים מסוימים, בהתאם לסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן הנ”ל, ובפרט מוצרים אותם הזמין הלקוח ואשר מיוצרים במיוחד עבורו והכל בהתאם לחוק. מובהר כי כל זיכוי לקוח בהחזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.

למען הסר ספק, מוצר שסופק ללקוח ללא עלות (מבצע או מתנה) ואשר יוחזר לחברה, לא יינתן בגינו החזר כספי ללקוח.

 

החזרת המוצרים שנרכשו ומתן החזר כספי

תנאי לביטול עסקה וקבלת החזר כספי הוא החזרה של המוצרים ההזמנה אל החברה, כאשר המוצרים הנכללים בהזמנה נמצאים במצב שמיש (באריזה מקורית), שלמים, מבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג, שהם ארוזים ועטופים היטב (להלן: “מצב שמיש“) ובצירוף חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה.

לחברה הזכות הבלעדית לקבוע כי המוצרים בהזמנה שהוחזרה היו במצב לא שמיש.

האחריות המלאה להחזרת המוצרים, כאמור, חלה על הלקוח בלבד. לצורך ביצוע החזר של המוצרים שנרכשו, הלקוח יהא רשאי לתאם עם החברה איסוף של ההזמנה ממענו ויחויב בדמי משלוח בגין החזרת ההזמנה לחברה.

רק לאחר שהמוצרים שנרכשו יוחזרו לחברה במצב שמיש כאמור לעיל, החברה תזכה את הלקוח בהחזר כספי בגובה סך ההזמנה, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או שהוחזרו במצב לא שמיש ובניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה (אם יהיה).

בנוסף, החברה רשאית לנכות מן ההחזר הכספי ללקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (להלן: “דמי ביטול“), וזאת על פי לשיקול דעתה הבלעדי.

 

ביטול עסקה במקרים חריגים

במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין המוצרים שהוזמנו, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ”ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה הסכום המלא שנגבה מהלקוח עבור אותם מוצרים בהזמנה. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, החברה תשלח את המוצרים החלופיים למען הלקוח (או באמצעות איסוף עצמי ע”י הלקוח), בכפוף להחזרת המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה, וזאת לצורך בקרת איכות ושיפור השירות ללקוח.

 

ביטול עסקה באופן יזום ע”י החברה

החברה המפעילה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה ובכל עת רשאית לבטל הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, וזאת בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו. במקרה כזה, הודעה על ביטול יזום של ההזמנה ע”י החברה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא”ל שמסר הלקוח לחברה. החברה לא תחייב את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובמידה והלקוח כבר חויב עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב.

במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי או הסליקה, והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 10 ימים מיום בו הודיעה לו החברה על קבלת הסירוב לתשלום, ההזמנה תבוטל ללא משלוח הודעה ללקוח.

 

כללי

מובהר בזאת כי לקוח אשר לא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הוחזר לו סכום ההזמנה שבוטלה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, מוותר על זכותו לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה בגין ביטול ההזמנה, ולרבות לא בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצדדי ג’.

 

עידו שוחט מברך אתכם על כניסתכם לאתר

ומאחל לכם קנייה מהנה ומוצלחת!

סל קניות

0
הוסיפי עוד 349 למשלוח חינם
0%
image/svg+xml

אין מוצרים בעגלה.

הצטרפות למועדון לקוחות

לאחר מילוי הטופס קופון עם 10% הנחה יישלח אלייך למייל וכן אפשר להשתמש בו כבר מהקנייה הראשונה! תהני 😘

צ׳אט עם מאפר